Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Tibor Tóth“ u 2021. godini

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo objavljuje:

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za

Nagradu „Tibor Tóth“

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo otvara javni natječaj za dodjelu Nagradu „Tibor Tóth“ u 2021. godini te poziva na predlaganje kandidata za dodjelu nagrade koja se sastoji od statue i novčane nagrade.

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo ustanovilo je Nagradu „Tibor Tóth“ kao znak javnog priznanja koje se dodjeljuje stručnjacima i znanstvenicima mlađe i srednje generacije za značajan doprinos na području informacijskih znanosti i djelatnosti. Nagrada je nazvana imenom mr.sc. Tibora Tótha, istaknutog hrvatskog informacijskog stručnjaka i znanstvenika koji je svojim radom unaprijedio i promicao informacijske znanosti i djelatnosti na opću dobrobit naše zajednice.

Pravo predlaganja kandidata imaju svi članovi HID-a kao i ostali zainteresirani. Obrazloženi prijedlozi moraju sadržavati radnu biografiju kandidata i priloge kojim se potvrđuje značenje predloženog rada u području informacijskih znanosti i djelatnosti. Prilozi trebaju biti pripremljeni na način da se iz njih može nedvosmisleno utvrditi vrsta i značajke predloženog rada. Predlagatelji za ovu godinu mogu predložiti i one kandidate koji su već bili ranije predlagani. Po potrebi, Odbor može zatražiti i dopunu prijedloga.

Pravilnik o dodjeljivanju Nagrade „Tibor Tóth“ objavljen je na mrežnim stranicama Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva http://hidd.hr/ .

Obrazloženi prijedlozi dostavljaju se poštom na adresu:

 

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo

c/o Institut Ruđer Bošković – Knjižnica

Bijenička 54, 10000 Zagreb;

 

ili u elektroničkom obliku na adresu tajnice HID-a marina.mayer@irb.hr (s naznakom u polju Predmet/Subject “Prijedlog za Nagradu „Tibor Tóth“”).

Rok za slanje prijedloga je 16. listopad 2021. godine.

 

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo

Zagreb, 15.9.2021.

Održana redovna godišnja skupština HID-a

U veljači 2021. godine održana je redovna godišnja skupština Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva (HID) putem maila zbog pogoršanih epidemioloških razloga.

Svim članovima je pomoću prezentacije u mailu predsjednik HID-a Ivo Tokić podnio izvješće o radu za 2020.

Istaknuo je specifične otežane okolnosti djelovanja u 2020. zbog pandemije  COVID-19 koja je dovela do lockdowna, rada od kuće te zabrane održavanja sastanaka i okupljanja, itd., kao i zbog potresa u Zagrebu. Sve zajedno je onemogućilo uobičajeno obavljanje aktivnosti društva – skupove poput Foruma HID-a, svečane dodjele Nagrade „Tibor Tóth“, skupštinu, božićni domjenak i sl.

Napomenuo je da portal Hrčak, koji je pokrenuo HID, uspješno radi i da se sve više časopisa priključuje portalu te je dostupno sve veći broj znanstvenih članaka (u 2020. do prosinca uključeno 500 časopisa sa 232.129 članaka dostupnih u cjelovitom tekstu). Drobilica je kasnila s izlaženjem, a za 2020.  i dalje će se pokušati iznaći novi urednički koncept kako bi se olakšalo redovno izlaženje.

Podneseno je i privremeno financijsko izvješće, budući da godina još nije završila te da se najveći broj članarina prikuplja s krajem i početkom kalendarske godine. Budući da su smanjene aktivnosti u organizaciji skupova, smanjeni su i troškovi te je u trenutku izvješćivanja stanje kunskog računa HID-a sa 31.12.2020. pozitivno.

Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020. podnijela je Kristina Vajdička Veselinović. Nadzorni odbor nije utvrdio nikakve nepravilnosti u radu Društva. Izvještaj o radu Etičkog povjerenstva podnijela je Sofija Konjević. Etičko povjerenstvo nije imalo potrebe za interveniranjem tijekom 2020.

U nadi da će se normalizirati opća situacija s pandemijom COVID-19, predstavljen je plan rada HID-a u 2021.:

 • održavanje redovne izborne godišnje skupštine – prosinac 2021.
 • prijava za sufinanciranje aktivnosti HID-a
 • traženje novih izvora i načina financiranja aktivnosti
 • prikupljanje članarina
 • održavanje 2 foruma
 • odavanje priznanja zaslužnima za razvoj informacijskih znanosti i djelatnosti u nas – izrada stranica na Wikipediji
 • dodjela Nagrade „Tibor Tóth“
 • razvoj suradnje s drugim udrugama
 • razvoj sadržaja za Mrežu mladih informacijskih stručnjaka
 • nastavak izdavanja Drobilice
 • podrška osmišljavanju i prijavi projekata.

Upravni odbor
Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva

HID je pokrovitelj konferencije LIDA 2021

HID je s velikim zadovoljstvom prihvatio pokroviteljstvo nad međunarodnom konferencijom Libraries in the Digital Age (LIDA) 2021.

Riječ je o svjetski uglednoj konferenciji koja se, naravno u virtualnom okruženju, održava u Dubrovniku od 19. do 22. travnja 2021. Tema konferencije je: Reshaping Identity in The Digital Age: People, Libraries, Data, Technology & Ethics (Preoblikovanje identiteta u digitalno doba: ljudi, knjižnice, podaci, tehnologija i etika).

Više o konferenciji na adresi http://lida.ffos.hr/ .

Ivo Tokić

Novi Erasmus+ projekt iz polja informacijskih znanosti

Tijekom jeseni 2020. Agencija za mobilnost i europske projekte uspjela je iznaći dodatna sredstva i raspisati natječaj za prijavu projekata kojima su se potaknula istraživanja vezana uz izvođenje nastave i znanstvenoga rada u vrijeme COVID-19 pandemije. Iako je rok za prijavu bio kratak, tim stručnjaka sa Sveučilišta u Osijeku, Odjel za informacijske znanosti pri Filozofskom fakultetu te partneri sa sveučilišta u Barceloni, Hildesheimu, Sofiji i SRCA, uspjeli su prirediti prijavu koja je u veljači o. g. i prihvaćena uz financijsku potporu od 234.000 Eura. Voditelj projekta je izv. prof. dr. sc. Boris Bosančić.

Projekt DECriS (Digital Education for Crisis Situations: Times When There is no Alternative), usmjeren je na primjenu inovativnih digitalnih tehnologija tijekom COVID-19 i potencijalno drugih pandemija, a posebno se zanima za digitalne kompetencije, nove inovativne kurikulume i obrazovne metode, potencijale međunarodne suradnje i suradnje s poslovnim sektorom.

Cilj projekta je stvoriti okvir za pravilno usvajanje otvorenih obrazovnih sadržaja (Open Educational Resources – OERs) općenito, a posebno u kriznim situacijama, čime se nastoji poboljšati kvaliteta online učenja, smanjiti osjećaj izolacije uobičajen u situacijama poput posvemašnjeg zatvaranja (lockdown), podržati nastavnike i studente u njihovu razvoju, posebno u smislu prilagodljivog, personaliziranog i svrhovitog učenja. Projektom se također nastoji istražiti na koje načine može doći do uštede troškova i prenamjene financijskih sredstava u druge obrazovne aktivnosti i resurse (na primjer, prilagodljive, fleksibilne i pametne alate, osnaživanje sudjelovanja studenata u virtualnim učionicama, stvaranje i/ili poboljšanje OER-a).

Cijeli projekt temelji se na nekoliko skupina specifičnih istraživačkih ciljeva, rezultati kojih bi mogli omogućiti učinkovito upravljanje online podučavanjem i učenjem te informirano donošenje odluka u kriznim situacijama.

Projektom je predviđeno šest intelektualnih ishoda, dvije ljetne škole, dva tutorijala i četiri međunarodna diseminacijska skupa, među kojima je kao završno predstavljanje ukupnih rezultata projekta predviđena međunarodna konferencija u Osijeku, travanj 2023.

Više o projektu na: http://decris.ffos.hr/

Tatjana Aparac-Jelušić

Otišao je Josip Stipanov

U 82. godini života napustio nas je Josip Stipanov, prvi glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, ugledni znanstvenik, filozof i knjižničar.

Bio je član više stručnih udruga, između ostaloga dugogodišnji član Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva u kojem je obnašao i više važnih funkcija, te član Zagrebačkog knjižničarskog društva.

Za glavnog ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice imenovan je 2002. i na tom mjestu ostaje do umirovljenja krajem veljače 2007. Od iste godine je i Počasni član Zagrebačkog knjižničarskog društva. Objavio je više od 50 znanstvenih i stručnih radova, studija i članaka, te održao brojna izlaganja na stručnim skupovima. Možda su među knjižničarima najpoznatija njegova djela knjige Povijest knjižnica i knjižničarstva u Hrvatskoj te Knjižnice i društvo: od potrebe do mogućnosti.

Za svoj rad dobio je niz priznanja i nagrada, među ostalima Kukuljevićevu povelju i odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića, te posebno Priznanje HID-a kojim su njegovi prijatelji i kolege iz naše udruge odali počast njegovom dugogodišnjem plodnom radu.

Uvijek otvoren za suradnju, nesebično je s nama dijelio svoje veliko znanje čineći sve nas oko sebe boljima, na  čemu mu najtoplije zahvaljujemo!

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo

U tijeku su javna savjetovanja o stručnim zvanjima i matičnoj djelatnosti

Poštovani članovi,

sve one koji su zainteresirani za problematiku stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci ili za matičnu djelatnost knjižnica podsjećamo da su do 25.2.2021. otvorena javna savjetovanja o:

Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15789 , i

Nacrtu pravilnika o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15794

Dobitnik Nagrade „Tibor Tóth“ za 2020. godinu je Josip Strija

I ove godine Odbor za dodjelu nagrade je po analizi prijava više relevantnih kandidata uočio veliki osobni doprinos na području informacijskih znanosti i djelatnosti kandidata Josipa Strije zbog čega mu je dodijeljena Nagrada.

>> Nagrada Tibor Toth 2020 – prezentacija

Josip Strija je profesor i diplomirani knjižničar, stručni suradnik školski knjižničar mentor u Gimnaziji Petra Preradovića Virovitica od 2008. godine do danas, a svoje organizacijske sposobnosti, spremnost i otvorenost za suradnju i komunikaciju te volontiranje za dobrobit struke razvija kroz brojne aktivnosti na svim planovima školskoga knjižničarstva u prethodnih četrnaest godina profesionalne karijere.

Dugogodišnji je voditelj Županijskoga vijeća školskih knjižničara Virovitičko-podravske županije, predsjednik Hrvatske mreže školskih knjižničara u drugom mandatu, a u dva je mandata bio predsjednik Komisije za srednjoškolske knjižnice Hrvatskoga knjižničarskoga društva te dugi niz godina predsjednik podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara Virovitičko-podravske županije. Osim toga, iz njegove se bogate radne biografije još može izdvojiti članstvo u Glavnom odboru Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkoga prigorja, članstvo u uredništvu Sveska, časopisu istoimenog Društva, mjesto mentora u Centru izvrsnosti za Medijsku pismenost Virovitičko-podravske županije te članstvo u Radnoj skupini za stručne suradnike i ravnatelje za provođenje Cjelovite kurikularne reforme.

Kontinuirano se stručno usavršava na planu informacijskih znanosti, školskoga knjižničarstva i odgoja i obrazovanja i radi na vlastitom profesionalnom razvoju. Do sada je održao više od šezdeset različitih edukacijskih aktivnosti (predavanja, radionica, webinara i slično) pa odlukom više savjetnice za školske knjižničare Agencije za odgoj i obrazovanje, temeljenom na uspješnim rezultatima rada, napreduje u zvanje stručnog suradnika mentora. Osim stručnoga usavršavanja koje smatra iznimno važnim, potaknut idejama cjeloživotnoga učenja, kritičkoga mišljenja, važnosti kulture i identiteta u zavičajnom prostoru, upisuje i poslijediplomski doktorski studij Književnost i kulturni identitet na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a trenutno radi na izradi doktorske disertacije na zavičajnu temu blisku Virovitici i Virovitičanima pod nazivom „Od kronike do kolumne: književni prilozi u novinama Virovitičan za vrijeme urednika Ivana Dobravca-Plevnika“.

Do sada je svojim zalaganjem i stručnim usavršavanjem dobio nekoliko certifikata s različitih područja od kojih se mogu izdvojiti Elsevier certifikat (Mendeley advisor), Google certifikat (Osnove digitalnog marketinga), certifikat Foruma za slobodu odgoja (Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje) te Ready AI certifikat (AI + Me tečaj).

Od 2011. do 2014. ispred Hrvatske mreže školskih knjižničara vodi državni projekt HR kanon, a od ove, 2020. godine, novi državni projekt Lektira na mreži verificiran pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Agenciji za odgoj i obrazovanje. Neki od ciljeva projekta Lektira na mreži su poticanje kvalitetne i smislene suradnju školskih knjižničara i nastavnika hrvatskoga jezika i književnosti u obradi lektire, cjelovitih djela za čitanje, osnaživanje uloge stručnih suradnika školskih knjižničara kao nositelja projekta u svojoj školi, usmjeravanje aktivnosti školskih knjižničara na nastavu u onom dijelu koji podrazumijeva donošenje novih metoda rada, ideja, kreativnosti i originalnosti kao i poticanje rada s učenicima na kreativnim projektima koji se grade na temelju djela pročitanih i obrađenih na nastavi, a podrazumijevaju novi pristup lektirnom djelu, nove ideje, kreativnost, problemsko, kreativno i kritičko razmišljanje učenika.

Za svoj rad nagrađen je do sada tri puta: 2016. godine nagradom „Eva Verona“ Hrvatskoga knjižničarskog društva, kao znak javnog priznanja mladim knjižničarima do 35 godine starosti za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke, a 2019. i 2020. godine je dobio i nagradu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske kao jedan od najboljih prosvjetnih radnika u školskoj godini 2018./2019. i 2019./2020.

Zbog epidemioloških razloga ove godine neće biti održana uobičajena svečanost uručenja Nagrade  nego će ona kolegi Striji biti uskoro uručena u posebnoj prigodi.

Javni poziv na predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Tibor Tóth“ za 2020.

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo objavljuje:

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za

Nagradu „Tibor Tóth“

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo otvara javni natječaj za dodjelu Nagradu „Tibor Tóth“ u 2020. godini te poziva na predlaganje kandidata za dodjelu nagrade koja se sastoji od statue i novčane nagrade.

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo ustanovilo je Nagradu „Tibor Tóth“ kao znak javnog priznanja koje se dodjeljuje stručnjacima i znanstvenicima mlađe i srednje generacije za značajan doprinos na području informacijskih znanosti i djelatnosti. Nagrada je nazvana imenom mr.sc. Tibora Tótha, istaknutog hrvatskog informacijskog stručnjaka i znanstvenika koji je svojim radom unaprijedio i promicao informacijske znanosti i djelatnosti na opću dobrobit naše zajednice.

Nagradu dodjeljuje Odbor za dodjelu Nagrade „Tibor Tóth“ Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva.

Pravo predlaganja kandidata imaju svi članovi HID-a kao i ostali zainteresirani. Obrazloženi prijedlozi moraju sadržavati radnu biografiju kandidata i priloge kojim se potvrđuje značenje predloženog rada u području informacijskih znanosti i djelatnosti. Prilozi trebaju biti pripremljeni na način da se iz njih može nedvosmisleno utvrditi vrsta i značajke predloženog rada. Predlagatelji za ovu godinu mogu predložiti i one kandidate koji su već bili ranije predlagani. Po potrebi, Odbor može zatražiti i dopunu prijedloga.

Pravilnik o dodjeljivanju Nagrade „Tibor Tóth“ objavljen je na mrežnim stranicama Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva http://hidd.hr/ .

Obrazloženi prijedlozi dostavljaju se poštom na adresu:

 

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo

c/o Institut Ruđer Bošković – Knjižnica

Bijenička 54, 10000 Zagreb;

 

ili u elektroničkom obliku na adresu tajnice HID-a marina.mayer@irb.hr (s naznakom u polju Predmet/Subject “Prijedlog za Nagradu „Tibor Tóth“”).

Rok za slanje prijedloga je 6. studeni 2020. godine.

 

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo

Zagreb, 15.10.2020.

Godišnja skupština HID-a i tradicionalni Božićni domjenak!

Poštovani članovi i prijatelji,

zadovoljstvo nam je pozvati Vas na redovnu Godišnju skupštinu HID-a za 2019. godinu i tradicionalni Božićni domjenak!

Posebno nam je zadovoljstvo što ćemo ove godine na skupštini dodijeliti posebno priznanje HID-a Josipu Stipanovu za njegov dugogodišnji uspješni rad na promicanju informacijskih znanosti i djelatnosti u nas.

Godišnja skupština i Božićni domjenak održat će se u srijedu, 18.12.2019. s početkom u 19h u prostoru Ilica 181 u Zagrebu (blizu Zagrebačke pivovare).

Tom prilikom bit će omogućeno obnoviti članstvo kao i upisivanje novih članova u društvo.

Bilo bi nam drago da svojom nazočnošću uveličate ovaj naš zajednički događaj.

Predsjednik Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva (HID)

Nagradu „Tibor Tóth“ za 2019. dobila Sandra Cuculić

Sandra Cuculić iz Sveučilišne knjižnice u Rijeci dobitnica je Nagrade „Tibor Tóth“ za 2019. godinu.

I ove godine Odbor za dodjelu nagrade rukovodio se time da poput Tibora Tótha dobitnik njegove nagrade treba pružati doprinos kako na znanstvenom i stručnom planu tako i u praktičnom djelovanju te imati određenu dimenziju više u svom ukupnom djelovanju u području informacijskih znanosti i djelatnosti koje će biti prepoznato kao korisno od stručne i šire zajednice.

Odbor je po analizi prijava više relevantnih kandidata uočio veliki osobni doprinos na području informacijskih znanosti i djelatnosti kandidatkinje Sandre Cuculić.

Diplomirana knjižničarka Sandra Cuculić predstojnica je Podružnice Kampus Sveučilišne knjižnice u Rijeci. Polazište njezinog rada su korisnici i njihova upotreba informacijskih izvora pa onda i razvoj korisničkih usluga. Uz to, ona je svoj stručni interes usmjerila i prema praćenju znanstvenog rada istraživača i bibliometrijskim istraživanjima, educiranju korisnika i istraživača, promoviranju znanja i znanstvenog djelovanja općenito. Osim toga, u svom djelovanju ističe i promovira  važnost informacijskih alata kao i osviještenost o potrebi informacijske pismenosti kako kod studenata tako i kod znanstvenika i drugih korisnika knjižnice.

Inicirala je i vodi više uspješnih projekata i programa u području svog djelovanja, a uz to je i autorica više stručnih radova i izlaganja na stručnim skupovima iz područja svoga djelovanja. Nadalje, predana je i vlastitom stručnom usavršavanju te je završila obuku za korištenje programa Mendeley kao i desetak tečajeva Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara i Sveučilišne knjižnice u Rijeci.

Urednica je mrežnih stranica Podružnice Kampus Sveučilišne knjižnice u Rijeci. Uz to je i aktivna u stručnom djelovanju kao članica Stručnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka  te kao članica Knjižničarskog društva Rijeka.

Zbog svega navedenoga, a što ukazuje na kvalitetu postignutih rezultata stručnog rada, kao i na osobnu radoznalost, profesionalnu predanost, otvorenost suradnji, okrenutost povezivanju starih s novim područjima informacijskog djelovanja, kao i omogućavanju prijenosa znanja na mlađe i starije generacije, odlučeno je da dobitnik nagrade za 2019. bude Sandra Cuculić.

Odbor zahvaljuje svim kandidatima koji su bili predloženi za nagradu. Svima njima te posebno  dobitnici Nagrade „Tibor Tóth“ Sandri Cuculić, Odbor za dodjelu nagrade kao i  Upravni odbor HID-a želi puno profesionalnog i osobnog uspjeha u daljem životu i radu.

Dodjela nagrade održana je i ovaj put na prigodnoj svečanosti u srijedu 20.11.2019. u prostoru Mađarskog kulturnog društva “Ady Endre” u Zagrebu, čiji je predsjednik i dugogodišnji aktivni član bio i Tibor Tóth. Ovom prilikom Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo zahvaljuje MKD “Ady Endre” na prijateljskoj suradnji.

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo © 2014 Frontier Theme