EINFOSE – znanstveni projekt u području visokoškolskog obrazovanja za informacijske stručnjake

Polazeći od zanimanja članova Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva za pitanja obrazovanja informacijskih stručnjaka i njihova društvena statusa, želja nam je obavijestiti o nastojanjima da se informacijska profesija približi studentima raznih studijskih programa pozivom da se nakon završenog preddiplomskog studija opredijele za studij informacijskih znanosti na jednom od osam suradničkih sveučilišta u Europi.

Informacijska je profesija nedvojbeno jedan od važnih temelja ostvarivanja ideja informacijskog društva i društva znanja kako se to ističe u brojnim dokumentima europskih tijela. Opening-up education i Modernisation agenda strateški su dokumenti kojima je Europska komisija najavila pojačanu podršku nastojanjima da se osnaže obrazovne ustanove, građanima osiguraju temeljna znanja i vještine potrebni za rad u digitalnome dobu te potiče i maksimalno olakša mobilnost unutar europskog obrazovnog i radnog prostora.

Na tragu poziva za prijavu projekata, Odsjek za informacijske znanosti s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku osmislio je i prijavio projekta EINFOSE u sklopu europskog programa Erasmus +, Strateška partnerstva. Od 1. listopada 2016. provodi se dvogodišnji program za koji je odobreno 202.000,00 Eura. Kratica EINFOSE (European Information Science Education: encouraging mobility and learning outcomes harmonization) označava da se radi o obrazovanju za informacijske znanosti u Europi s naglaskom na poticanju mobilnosti i ujednačavanja ishoda učenja. K tome, jedan je od važnih ciljeva projekta premostiti razlike vezane uz ulazne preduvjete i ishode učenja u području informacijskih znanosti. Te razlike uzrokuju probleme u mobilnosti studenata unutar europskog visokoobrazovnog prostora, osobito u odnosu na privlačenje studenata s drugih preddiplomskih studija na studij informacijskih znanosti, priznavanje ishoda učenja i ECTS bodova i njihove zapošljivosti. U nastojanju da se iznađu i u praksi provjere moguća rješenja za uočene probleme, suradničke ustanove pripremaju ljetne škole za prvostupnike s drugih studijskih programa kako bi im se ponudili sadržaji koji će omogućiti stjecanje odgovarajućih kompetencija i priznavanje ishoda učenja kao temelja za nastavak studija na jednoj od suradničkih ustanova. Očekuje se da bi se time ujedno pridonijelo i upisu većeg broja studenata s različitih studijskih programa na diplomske studije informacijskih znanosti u Europi. Ako se gleda iz hrvatske perspektive, studenti iz drugih disciplina, poglavito iz tzv. STEM disciplina, ali i drugih društvenih (psihologija, pravo, ekonomija, na primjer) i humanističkih znanosti (povijest, arheologija, etnologija, na primjer) nisu dovoljno upoznati s mogućnostima obrazovanja i karijere u području informacijskih znanosti jer je, između ostaloga, bolonjski proces na određeni način vodio prema integriranim studijima pa studenti u velikom broju ostaju na istom studijskom programu i nakon završenog preddiplomskog studija. Na primjer, na diplomski studij suradničkog sveučilišta u Barceloni, postotak studenata s diplomom preddiplomskog studija drugih disciplina, a ne informacijskih znanosti je 92 posto, dok je u Osijeku samo 6% posto.

Za informacijske stručnjake projekt je zanimljiv i zbog promišljanja novih profila knjižničara i drugih informacijskih stručnjaka u odnosu na digitalnu humanistiku, upravljanje baštinom, organizaciju podataka, skrb o digitalnim zbirkama, ekonomiku informacija, i druge teme.

Projektom se nastoje osnažiti partnerske veze između ustanova visokog obrazovanja koje surađuju na ovom projektu, olakšati razmjena iskustava i ‘dobre prakse’ putem seminara za nastavnike, a organizacijom ljetnih škola za studente pripremiti zainteresirane studente za upisivanje diplomskog studija informacijskih znanosti na jednoj od partnerskih ustanova. Jedan od važnih rezulatata projekta osmišljavanje je i oblikovanje online obrazovne i komunikacijske platforme i otvorenih obrazovnih sustava (OERs). Planirana je i organizacija međunarodnog simpozija u rujnu 2018. u Pisi, Italija, na temu preporuka za usuglašavanje zahtjeva vezanih uz potrebna predznanja za upis na diplomski studij informacijskih znanosti i ishoda učenja. Držimo da bi kolegama iz informacijskih ustanova bili zanimljiva i diseminacijska događanja koja smo obvezni organizirati i za koja su pokriveni svi troškovi. Prvo takvo događanje je na Filozofskom fakultetu u Osijeku koncem travnja 2017., a bit će predstavljena EINFOSE platforma za podučavanje i učenje. Zainteresirani mogu pratiti novosti na mrežnom mjestu projekta: http://sokrat.ffos.hr/einfose/ i prijaviti se za sudjelovanje na diseminacijskim događanjima.

Uz Filozofski fakultet iz Osijeka (http://www.ffos.hr), u projektu sudjeluju sljedeće visokoškolske ustanove: Hoegskolan i Boras iz Švedske, Stiftung Universität Hildesheim iz Njemačke, Universität Graz iz Austrije, Univerzitet v Ljubljani iz Slovenije, Universitá di Pisa iz Italije, Universitat de Barcelona iz Španjolske i Hacettepe Universitezi iz Turske.

Tatjana Aparac-Jelušić

Koordinatorica projekta

Poziv na plaćanje članarine

Ne treba mnogo objašnjavati koliko je važno da, u vrijeme kada se smanjuju i ukidaju financijske potpore od strane države i tvrtki, članovi udruge redovito plaćaju članarinu. Članarinu je moguće platiti općom uplatnicom, internet bankarstvom ili osobno na nekom od sastanaka HID-a.

Iznos za članarinu ostaje i dalje isti: 50,00 kn godišnje. Studenti i nezaposleni su oslobođeni plaćanja članarine.

Podaci za uplatu Primatelj: Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo, Bijenička 54, 10000 Zagreb Iznos: 50,00 HRK IBAN ili račun primatelja: HR83 2340 0091 1000 7282 5 Opis plaćanja: Ime i prezime člana, Članarina za ____  godinu

Tajništvo HID-a

Niže donosimo primjer ispunjene opće uplatnice:

uplatnica_primjer_clanarina

Održana godišnja skupština HID-a za 2016.

Na redovnoj godišnjoj skupštini HID-a održanoj 14.12.2016. u Ilici 181 u Zagrebu, predsjednik HID-a I. Tokić podnio je izvještaj o radu HID-a u 2016. godini.

Ove je godine HID organizirao dva foruma. Prvi je bio posvećen počecima informatizacije u nas i tom je prigodom odano posebno priznanje g. Branimiru Makancu za izniman doprinos razvoju informatizacije i informacijskih znanosti i djelatnosti u nas. Na drugom je forumu Ivo Tokić predstavio pravu cijenu razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije u kontekstu političkih, kulturnih, tehnoloških i ekoloških posljedica po društvo u cjelini.

Nagrada Tibor Toth dodijeljena je Kristini Kalanj iz knjižnice Tehničkog muzeja za njezin predani i uspješni rad u području informacijsko-dokumentacijskih znanosti i djelatnosti, promoviranju domaće znanstvene i tehničke baštine i radu u strukovnoj udruzi.

Nastavljena je uspješna suradnja s Mađarskim kulturnim društvom Ady Endre i Katedrom za Informatiku Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Nadalje, HID je bio pokrovitelj međunarodne konferencije LIDA 2016 održane u Zadru.

Nastavljen rad na projektu HRČAK u kojem se i dalje bilježi porast broja naslova časopisa i objavljenih radova, a Drobilica je nastavila s izlaženjem.

U planu je skoro održavanje izborne skupštine, a uz to je jedan od najvažnijih zadataka svakako povećati prihode društva te povećati upis novih članova kako bi se omogućilo i proširivanje sadašnjih aktivnosti društva.

Nakon skupštine održan je tradicionalni Božićni domjenak uz ugodno druženje članova.

Tajništvo HID-a

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Poziv na Godišnju skupštinu HID-a i Božićni domjenak

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas, članove i druge naše prijatelje, na redovnu Godišnju skupštinu HID-a za 2016. godinu i tradicionalni Božićni domjenak!
Godišnja skupština i Božićni domjenak održat će se u srijedu, 14.12.2016. s početkom u 19h u prostoru Ilica 181 u Zagrebu (blizu Zagrebačke pivovare).
Molimo Vas da svojom nazočnošću uveličate ovaj naš zajednički događaj.
S poštovanjem,

Ivo Tokić
Predsjednik Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva (HID)

Kristina Kalanj dobitnica Nagrade „Tibor Tóth“ za 2016.

Kristina Kalanj dobitnica Nagrade „Tibor Tóth“ za 2016.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo (HID) dodijelilo je svoju godišnju Nagradu „Tibor Tóth“ Kristini Kalanj iz knjižnice Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu za doprinos dokumentiranju znanstvene baštine i njezinom predstavljanju širokoj javnosti te stručnom i znanstvenom radu na polju informacijsko-dokumentacijskih znanosti i djelatnosti.

HID je ustanovio Nagradu „Tibor Tóth“ u znak javnog priznanja koje se dodjeljuje stručnjacima i znanstvenicima mlađe i srednje generacije za značajan doprinos na području informacijskih znanosti i djelatnosti.

Nagrada je nazvana imenom mr.sc. Tibora Tótha, istaknutog hrvatskog informacijskog stručnjaka i znanstvenika koji je svojim radom unaprijedio i promicao informacijske znanosti i djelatnosti na opću dobrobit naše zajednice.

Odbor za dodjelu nagrade se rukovodio time da dobitnik nagrade treba, poput Tibora Tótha, pružati doprinos kako na znanstvenom planu tako i u praktičnom djelovanju te imati određenu dimenziju više u svom ukupnom djelovanju u području informacijskih znanosti i djelatnosti koje će biti prepoznato kao korisno od šire stručne zajednice.

Nakon analize prijava više relevantnih kandidata uočen je veliki osobni doprinos na području informacijskih znanosti i djelatnosti kandidatkinje Kristine Kalanj. Ona je dala veliki doprinos dokumentiranju znanstvene baštine, njezinom uspješnom predstavljanju širokoj javnosti, populariziranju te baštine i omogućavanju prijenosa znanja na mlađe i starije generacije putem organiziranja i uređivanja postava niza izložbi, radionica i događanja na znanstvenim festivalima i drugim manifestacijama. Uz to, ona se uspješno bavi osnovnim knjižničarskim poslovima u izgradnji fonda svoje specijalne knjižnice i njegovim prijenosom u digitalnu sferu, razvijanjem struke u knjižničarskim strukovnim udrugama, uređivanjem knjiga o znanstvenicima i našoj znanstvenoj baštini. I na kraju, svoj rad i rezultate istraživanja uspješno izlaže u stručnim radovima i predavanjima u zemlji i inozemstvu.

Zbog svega navedenoga, a koje ukazuje na kvalitetu postignutih rezultata istraživanja i stručnog rada, te osobnu radoznalost, profesionalnu predanost, otvorenost suradnji, okrenutost povezivanju starih s novim područjima informacijskog djelovanja, kao i omogućavanju prijenosa znanja na mlađe i starije generacije, odlučeno je da dobitnik nagrade za 2016. bude Kristina Kalanj.

Svečanost dodjele održana je 29.11.2016. u prostorijama Mađarskog kulturnog društva Ady Endre u Zagrebu budući da je Tibor Tóth bio osim HID-a dugogodišnji član i predsjednik i tog društva. Stoga ovim putem HID zahvaljuje Mađarskom kulturnom društvu Ady Endre na gostoprimstvu.

 

Ivo Tokić

30.11.2016.

Poziv na dodjelu Nagrade Tibot Tóth

U ime Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva (HID) zadovoljstvo nam je pozvati Vas na dodjelu Nagrade Tibor Tóth za 2016. godinu.

Dodjela nagrade bit će održana na kraćoj svečanosti s domjenkom u utorak 29.11.2016. s početkom u 19h u prostoru Mađarskog kulturnog društva Ady Endre u Martićevoj 8 u Zagrebu.

Molimo Vas da svojom nazočnošću svakako uveličate ovaj naš zajednički događaj.

 

Ivo Tokić
Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo (HID)

Poziv na Forum HID-a 19.10.2017.

Nakon izuzetno zanimljivog 1. foruma HID-a, s atraktivnim predavanjem  i razgovorom  uz odavanje priznanja pioniru informatizacije u nas g. Branimiru Makancu, veliko nam je zadovoljstvo pozvati vas i na 2. forum HID-a.

Tema foruma je Prava cijena razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), a kraće uvodno predavanje će održati mr.sc. Ivo Tokić. Nakon izlaganja se očekuje i uključivanje nazočnih u razgovor o ovoj temi.

Na forumu će se dati odgovori na pitanja kakve su pozitivne i negativne posljedice  razvoja i primjene IKT u suvremenom društvu? Kako to izgleda na političkom, društvenom, gospodarskom, kulturnom,  osobnom i ekološkom planu? Kamo usmjeravamo taj razvoj IKT u budućnosti i s kakvim potencijalnim posljedicama? Zaista, kolika je prava cijena razvoja i primjene  IKT za sve nas?

Forum HID-a će se održati 19.10.2016. u 19 h u Ilici 181 (blizu Zagrebačke pivovare).

Bilo bi nam izuzetno drago da možete doći i sudjelovati u radu našeg Foruma.

 

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo

Javni poziv na predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade Tibor Toth u 2016. godini

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo otvara javni natječaj za dodjelu Nagrade „Tibor Toth“ u 2016. godini te poziva na predlaganje kandidata za dodjelu nagrade.

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo ustanovilo je Nagradu „Tibor Toth“ kao znak javnog priznanja koje se dodjeljuje stručnjacima i znanstvenicima mlađe i srednje generacije za značajan doprinos na području informacijskih znanosti i djelatnosti. Nagrada je nazvana imenom mr.sc. Tibora Totha, istaknutog hrvatskog informacijskog stručnjaka i znanstvenika koji je svojim radom unaprijedio i promicao informacijske znanosti i djelatnosti na opću dobrobit naše zajednice.

Obrazloženi prijedlozi dostavljaju se u dva primjerka poštom na adresu: Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo, c/o Knjižnica IRB, Bijenička 54, 10000 Zagreb; ili u elektroničkom obliku na adresu tajnika HID-a marina.mayer@irb.hr (s naznakom u polju Predmet/Subject “Prijedlog za Nagradu Tibor Toth”).

Rok za slanje prijedloga je 15. listopad 2016. godine

Cjelovit tekst Javnog poziva na predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Tibor Toth“ nalazi se  ovdje.

HID dodijelio posebno priznanje Branimiru Makancu

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo (HID) nastoji sačuvati sjećanje na dosadašnji razvoj informacijske znanosti i djelatnosti u nas, te odati zasluženo priznanje onima koji su najviše pridonijeli uvođenju i stvaranju  informatičke i informacijske baštine u Hrvatskoj i time značajno pomogli njezin razvoj.

Stoga je HID 29.6.2016. na svom Forumu odao posebno priznanje g. Branimiru Makancu za izniman doprinos razvoju informatizacije i informacijskih znanosti i djelatnosti u nas.

G. Makanec je kao jedan od pionira informatizacije u nas izradio s kolegama sa studija i prvog robota u nas, a nakon završenog studija 1961. osnovao i prvu elektroničku učionicu za frontalnu programiranu nastavu, koja je ujedno bila prva takve vrste u Europi. U njoj se izvodila nastava za nekoliko generacija pedagoških djelatnika, a danas se ova učionica kao izložak nalazi u zagrebačkom Školskom muzeju

Nakon povratka sa specijalizacije na području nastave pomoću računala u Sjedinjenim Američkim Državama, uz podršku prof. Bože Težaka kao direktora Referalnog centra osniva poznati Multimedijski centar. Tu je instalirao Hewlett-Packard 2000, prvi kompjutorski time-sharing sustav u našoj zemlji koji je bio namijenjen isključivo nenumeričkim primjenama, tj. nastavi, učenju i informiranju. Kroz Multimedijski centar u dva desetljeća rada prolazilo je oko 10.000 djece i omladine godišnje koja su u njemu stekla osnovnu informatičku pismenost, a među njima su bili i naši danas najpoznatiji i najutjecajniji informatičari.

Uz to organizira veliki broj savjetovanja, seminara i predavanja o primjeni računala u obrazovanju, patentira sistem komunikatora za frontalnu programiranu nastavu koji se proizvodio za potrebe naših škola, a patentira i stroj za individualnu programiranu nastavu “Ines”

U “Ivasimu” kao voditelj razvoja projektira prvo osobno računalo u Jugoslaviji “Ivel Ultra” namijenjeno primjeni u obrazovnim organizacijama. U tadašnjem Narodnom sveučilištu “Moša Pijade”, danas Otvoreno pučko učilište Zagreb osniva Informatičku školu i održava tečajeve za sustavno obrazovanje nastavnika za primjenu računala u obrazovanju.

G. Makanec je počasni predsjednik Zagrebačkog računalskog saveza, predsjednik Udruge za poticanje darovitosti djeteta „Bistrić“ te predsjednik Udruge za revitalizaciju Knina “Knin – hrvatsko mislilište”.

HID je osim dodjele priznanja, ovom prigodom izradio i novu stranicu o g. Makancu na Wikipediji koja sveobuhvatnije i uspješnije prikazuje njegov dosadašnji rad.
Ivo Tokić

priznanje_makanec

povelja

Održan prvi Forum HID-a o počecima informatizacije u nas

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo (HID) je 29.6.2016. održalo svoj prvi Forum posvećen počecima informatizacije u nas.  Poseban gost na forumu je bio g. Branimir Makanec, kojemu je HID odao posebno priznanje za izniman doprinos razvoju informatizacije i informacijskih znanosti i djelatnosti te informatičkog obrazovanja.

Nakon predstavljanja novih stranica na Wikipediji o Branimiru Makancu koje je za ovu prigodu izradio HID, na Forumu su Branimir Makanec i Ivo Tokić upoznali i podsjetili nazočne na početke informatizacije u nas i svijetu. Branimir Makanec je pri tome na zanimljiv način osvijetlio prilike i načine na koje se dolazilo do realizacije takvih tada vrlo inovativnih ideja poput osnivanja Multimedijskog centra, nabavke računala putem onodobnih društveno-političkih tijela i političara, danas pomalo zabavnih reakcija škola na ondašnje uvođenje računala u nastavu, te na djelovanje i sudbine danas vrlo istaknutih programera koji su svoja prva znanja stjecali upravo u Multimedijskom centru.

Osim toga, voditelji Foruma su podsjetili  nazočne i na onodobna svjetska računalna dostignuća koja su definirala razvoj informatičke industrije i znanosti i omogućila razvoj informacijske tehnologije, prikazali prvu poruku na internetu, pokazali na kojoj se razini primjene informacijskih tehnologija nalazimo danas u Hrvatskoj, te su ukratko ukazali na glavne izazove razvoja i primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije ubuduće.

U opuštenom ozračju svi nazočni su se u razgovoru dotaknuli ovih i drugih tema vezanih za razvoj i primjenu računalne tehnologije te zaključili kako je prvi Forum HID-a bio uspješno organiziran, gost i tema pogođena te predstavljena na dinamičan i vrlo zanimljiv način.

U zaključku je najavljen i idući Forum HID-a koji će se održati na jesen s temom o razvoju informacijsko-komunikacijske tehnologije i pravom ekološkom i socijalnom cijenom koju današnje društvo plaća za to.
Ivo Tokić

wiki_makanecforum

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo © 2014 Frontier Theme