Projekt IPEDU – Erasmus+ projekt koji spaja knjižnice i gospodarstvo u području intelektualnog vlasništva

Područje intelektualnog vlasništva neiskorištena je domena i prilika za združivanje knjižnica i gospodarstva. Knjižnice, kao i druge informacijske institucije, povijesno baštine neporecivu i snažnu obrazovnu i orijentacijsku društvenu funkciju. Erasmus+ projekt Introducing Intellectual Property Education for Lifelong Learning and the Knowledge EconomyIPEDU nastoji iskoristiti potencijal javnog sektora europskih nacionalnih ekonomija da potaknu razvoj obrazovanja o intelektualnom vlasništvu intervencijom u programe izobrazbe knjižničara, informacijskih stručnjaka i administrativnog osoblja.

IPEDU projekt financira Europska komisija, a vodi ga Tehničko sveučilište Shannon u Limericku (Republika Irska) u suradnji s projektnim konzorcijem kojeg čini sedam europskih sveučilišta i SME organizacija MBThinkThank iz Rumunjske. Hrvatskim tim znanstvenika i suradnika vodi prof.dr.sc. Sonja Špiranec sa Sveučilišta u Zagrebu, a više o projektu možete pronaći na web stranicama projekta ovdje i ovdje.

Ovim se projektom razvija kompetencija knjižničara da služe građanstvu u kontekstu zaštite i korištenja intelektualnog vlasništva. Želimo li da građani Europe budu kadri istinski prosperirati u suvremenoj ekonomiji znanja moramo učiniti sve kako bismo osigurali da budu kadri zaštiti vlastiti proizvod u bilo kojem sektoru gospodarstva. Taj preduvjet moguće je zadovoljiti samo ako na nacionalnoj razini osiguramo da građani zaista steknu ona specifična znanja u području intelektualnog vlasništva koja će izgraditi taj njihov kapacitet. Zbog toga se ovim projektom razvija kurikulum (IO4*) pogodan za primjenu na fakultetima tehničkog profila, kao i u obrazovanju knjižničara i informacijskih stručnjaka. Kako bi knjižničari i informacijskih stručnjaci bili oni koji mogu osnaživati građane u njihovim podvizima na tržištu ideja i proizvoda, ključno je da ti stručnjaci posjeduju znanja i vještine u području intelektualnog vlasništva. Već će i osnovna znanja o relevantnim dionicima u društvenom i pravnom ekosustavu zaštite intelektualnog vlasništva biti od koristi, no projektom se cilja i na mnogo ambiciozniji kurikulum koji će informacijskim stručnjacima osigurati konkretna znanja o autorskom i srodnim pravima, registraciji žigova, patenata i uporabnih modela, zaštiti industrijskog dizajna, oznaka zemljopisnog podrijetla i izvornosti i drugome.

Prvi rezultati projekta (IO1 i IO2) u kontekstu Republike Hrvatske već pokazuju na nedostatnu razvijenost obrazovnih ponuda u području intelektualnog vlasništva. Studija provedena u okviru projekta IPEDU nad kurikulumima tehničkih sveučilišta razotkriva tek opću osviještenost o važnosti znanja iz područja intelektualnog vlasništva i načelnu prisutnost s njime povezanih ishoda učenja. Sadržaji o intelektualnom vlasništvu prisutni su tek sporadično, ne postoje kolegiji dedicirani samo ovoj temi, a relevanti sadržaji pojavljuju se tek u vrlo ograničenim oblicima kao nastavne teme tematski srodnih kolegija. S druge strane, studijom je utvrđeno da knjižničari i knjižnice nisu za sada prepoznati kao mogući relevantni partneri u obrazovanju o intelektualnom vlasništvu.

Odgovor na ove izazove projektni tim će oblikovati u skladu s ciljevima projekta tj. razvojem obrazovnih materijala i sadržaja o teoriji intelektualnog vlasništva (IO3), izradom spomenutog kurikuluma (IO4), razvojem mrežne platforme s inovativnim obrazovnim sadržajima o industrijskom vlasništvu (IO5) i sadržajima za praktičare i studente koji ne dolaze s pravnih fakulteta (IO6) kao i priručnikom koji će dokumentirati poželjne prakse i pravni okvir u kontekstu intelektualnog i industrijskog vlasništva (IO7). Projekt će završiti studijom o utjecaju implementiranih rješenja i materijala.

Pozivamo sve zainteresirane, a posebno zajednicu HIDD-a, da prate razvoj projekta te da se uključe u planirane aktivnosti!

*IO – engl. intellectual output

Ažurirano 26. rujna 2022 — 10:35
Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo © 2014 Frontier Theme