O Mreži

Mreža mladih informacijskih stručnjaka (Mreža) projekt je Sekcije mladih stručnjaka (Sekcija) Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva (HIDD) kojemu je cilj okupljati mlade stručnjake iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti. Mrežu čine svi povezani mladi informacijski stručnjaci u području, a Sekcija pruža organizacijsku i tehničku podršku aktivnostima i projektima Mreže.

Vizija Mreže izrasla je iz potrebe da se u okvirima informacijskih struka stvori prostor razmjene znanja i ideja između mladih stručnjaka koji se žele aktivno uključiti u struku i promicati angažiran i proaktivan pristup problemima, pitanjima i potrebama mladih stručnjaka.

Ciljevi Sekcije

 • pružati usluge i osmišljavati aktivnosti usmjerene na mlade informacijske stručnjake
 • poticati mlade informacijske stručnjake da budu aktivni u području
 • stvarati prilike za umrežavanje (eng. networking) i suradnju
 • informirati o stručnim udrugama, institucijama, novostima u struci, prilikama za nastavak obrazovanja…
 • u djelokrugu svoje profesionalne odgovornosti Sekcija promišlja i promiče:
  • povezanost, zapošljivost i vidljivost mladih stručnjaka u informacijskoj profesiji
  • stalno stručno usavršavanje mladih informacijskih stručnjaka
  • povezivanje institucija, udruga i mladih informacijskih stručnjaka
  • društveno politički angažman mladih informacijskih stručnjaka
  • položaj mladih informacijskih stručnjaka u društvu

Ustrojstvo Sekcije

Sekcija mladih stručnjaka djeluje kao sekcija HIDD-a, a njen je temeljni cilj pružati tehničku i organizacijsku podršku Mreži. Članove koordinacijskog tima Sekcije izabire Skupština HIDD-a, a ustrojstvo Sekcije definirano je Statutom Udruge.

Zašto govorimo o Mreži?

Format mreže podupire produkte nastale kolektivnim trudom suradnika; članova Mreže. Stoga, Mreža mladih informacijskih stručnjaka, poduprta informacijskom tehnologijom, želi poprimiti oblik decentralizirane komunikacijske platforme kako u analognom tako i digitalnom okruženju. Takva Mreža želi okupiti mlade informacijske stručnjake, potaknuti ih na komunikaciju i promišljanje onoga što čini profesionalni identitet i odgovornost informacijskog stručnjaka te osnažiti inovacijski i transformativni potencijal pojedinaca u Mreži. Ideja za stvaranje Mreže mladih informacijskih stručnjaka polazi od stvarne tendencije hiperumrežavanja u informacijskom društvu. Takva umreženost već je promijenila svakodnevicu pojedinaca, poslovne procese i dr., ali i stvorila nove oblike građanskog udruživanja – potencijal na kojem i Mreža mladih informacijskih stručnjaka gradi svoju djelatnost.

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo © 2014 Frontier Theme