Dobitnik Nagrade „Tibor Tóth“ za 2021. godinu je Arian Rajh

Odbor za dodjelu nagrade Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva je imao težak zadatak da između više izvrsnih kandidata odabere ovogodišnjeg dobitnika Nagrade „Tibor Tóth“. Ipak, uočio je veliki osobni doprinos na području informacijskih znanosti i djelatnosti kandidata Ariana Rajha zbog čega mu je dodijeljena Nagrada.

Dr. sc. Arian Rajh je arhivist-specijalist za novije arhivsko gradivo, a doktorirao je 2010. Zaposlen je u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED), sada na mjestu voditelja Odsjeka za upravljanje dokumentacijom i arhiviranje te projektiranje i razvoj. U Agenciji je, uz vođenje organizacijske jedinice i  izradu i implementaciju politike upravljanja gradivom ustanove, bio zadužen i za implementaciju uspješnih programa i projekata kao što su IPA 2009 TAIB projekt “Priprema za eCTD i implementacija digitalnog arhivskog informacijskog sustava – DAIS”, program digitalizacije gradiva Agencije, uvođenje elektroničke dokumentacije o lijeku u rad ustanove i u hrvatsku regulatornu praksu, projekte izrade i nadogradnje sustava za digitalizaciju i upravljanje gradivom. Spomenuti IPA projekt je nastao na temelju njegovog doktorskog rada i bio je financiran sredstvima EU, a rezultirao je s više od 80.000 digitaliziranih jedinica gradiva i 43.500 migriranih optičkih medija u DAIS.

Od 2008. do 2014. bio je delegat Telematičke implementacijske grupe za elektroničku dokumentaciju o lijeku (TIGes), sa sjedištem pri Europskoj agenciji za lijekove, kao i suvoditelj TIGes-ove podgrupe “Best archiving practice“, koja je izdala smjernice za arhiviranje dokumentacije o lijeku za europsku farmaceutsku industriju i agencije.

Nadalje, izvan Agencije, sudjelovao je ili sudjeluje kao suradnik na projektima InterPARES Trust (2013.-2019.), InterPARES Trust AI (2021.-2026.) te raznim IT projektima (itSoft, Evello). U svojstvu direktora tvrtke Highflott d.o.o., radio je na savjetovanju Agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Hrvatske u pripremi njihovog projekta digitalizacije. Bio je suvoditelj radionice “Digital Preservation Workshop” za UN-ovu Međunarodnu agenciju za atomsku energiju, koja se održala u Beču siječnju 2017. godine.

Kao izvanredni profesor predaje na preddiplomskom Studiju informacijskih znanosti Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu kolegije Uvod u arhivsku teoriju i praksu i Sređivanje i opis arhivskog gradiva.

Član je Tehničke radne grupe za objavljivanje ontologije Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (KAM), Radne skupine za izradu Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva Ministarstva kulture i medija te je i voditelj Sekcije za elektroničko gradivo koja djeluje u okviru Hrvatskog arhivističkog društva.

Objavio je više od 50 znanstvenih i stručnih radova u vodećim domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima i zbornicima radova, također je i recenzent u inozemnim časopisima, knjigama  i zbornicima. Održao je niz predavanja i izlaganja na domaćim i inozemnim konferencijama i skupovima, a sudjelovao je i u programima popularizacije znanosti.

Zbog epidemioloških razloga ove godine neće biti održana uobičajena svečanost uručenja Nagrade  nego će ona kolegi Rajhu biti uskoro uručena u posebnoj prigodi.

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo

Ažurirano 21. prosinca 2021 — 13:35
Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo © 2014 Frontier Theme