Poziv za javnu raspravu o izmjenama Statuta HID-a

Novim Zakonom o udrugama objavljenim u Narodnim novinama br.74/2014, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_74_1390.html utvrđena je obveza udrugama da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu usklade svoje statute i o tome podnesu zahtjev za upis promjena pri uredima državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave prema sjedištu udruge. Udruge su dužne uskladiti svoje statute sa Zakonom do 1. listopada 2015. godine.

Pozivamo sve članove da svoje prijedloge i primjedbe na prijedlog teksta Statuta do 20. kolovoza 2015., dostave elektroničkom poštom na adresu ivo.tokic@ina.hr.

Tekst Statuta dostupan je na internet stranici HID-a >> ovdje.

Ivo Tokić
Predsjednik HID-a

Ažurirano 20. srpnja 2015 — 20:19
Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo © 2014 Frontier Theme